Personlig utveckling av att resa.

Personlig utveckling av att resa.

Att resa gör en till en bättre människa

2014-02-26

Att resa gör en till en bättre människa. Om man tittar tillbaka på den människa man var innan man började resa och sedan jämför det med vem man är i dag, kommer man att märka hur man utvecklats och förändrats som person. För att förklara det på ett enkelt sätt, man blir en bättre människa av att resa.

På vilka sätt förändras man då av att resa? Nedan kommer några exempel på hur människor brukar utvecklas av sina resor.

Man blir en social människa. När man är ute och reser måste man simma annars drunknar man. Med det menas att man inte har något annat val än att slänga sig ut i gemenskapen, annars hamnar man utanför. På så sätt utvecklar man sina sociala färdigheter och lär sig hur man bör agera i sociala sammanhang. När man reser träffar man ständigt nya människor, vilket också lär en hur man skaffar vänner. Man blir helt enkelt mindre obekväm med att starta konversationer även om man aldrig träffat människan man talar med tidigare. Genom att träffa många människor lär man sig också mer om sig själv. Genom att jämföra deras syn på livet med sin egen bildar man en uppfattning om vem man själv är.

Man blir bättre på att samtala med andra. När man hela tiden måste öva på att prata för sig, berätta om sin egen kultur, vart man är på väg, dra resetips och resehistorier – då blir man också bättre på det. Övning ger färdighet. Efter ett tags resande tycks frågorna alltid vara desamma; var kommer du från? Var har du rest? Hur länge har du rest? När man till slut blivit så trött på de frågorna tvingar man sig själv att prata om andra saker, det blir inte längre lika intressant att veta var någon kommer ifrån. Därför blir man bättre på att småprata och att ställa frågor som verkligen är intressanta. Man lär sig vilka frågor det är som säger någonting om en person, om dennes syn på livet.

Man får ökat självförtroende. Efter att ha varit med om så många olika saker är det svårt att inte bli mer självsäker. Efter att ha varit i farliga situationer som ändå löst sig, bestigit höga berg och klarat av diverse utmaningar och uppnått mål lär man sig att man måste våga prova. Världsvanan gör en mer självsäker. Man tror på sig själv och att man kan nå de mål man satt upp för sig själv.

Man blir mindre materialistisk. Efter att ha rest runt ställer man sig själv frågan vad det är man vill i livet. När man reser får man mer perspektiv på tillvaron och förstår att det viktiga är att göra det man vill och att skapa relationer till levande, inte materiella, ting.

När du börjar att resa mycket, kan det också vara lämpligt att börja dokumentera dina resor för att, när minnet så småningom fylls med fler och fler intryck från alla resor, kunna gå tillbaka och se vad man faktiskt har upplevt. Kameran (mer om kameror på www.gofoto.se) är ju det självklara valet när man ska dokumentera resor, men det kan ibland också vara värt att skriva ner små detaljer i ett anteckningsblock.